T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
OSMANİYE / MERKEZ - Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi

Muafiyet sınavına girecek öğrencilerimizin dikkatine

Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynıokulun 9. sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önceokul yönetimineyazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

T.C

   OSMANİYE VALİLİĞİ

 TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

HAZIRLIK SINIFI YETERLİLİK SINAVINDA BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR VE DERS BAZINDA ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLACAĞI KONU BAŞLIKLARI

 

A)    YETERLİLİK SINAVI MEVZUATIBİLGİLENDİRME:

               Sayın Veli,

         Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. Maddesine göre;

(Değişik:RG-13/9/2014-29118)  Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı aşağıda belirtilen program çerçevesinde yapılacaktır.

 

DERSİN ADI

SINAV TARİHİ

 

SINAV SAATİ

İNGİLİZCE (YAZILI)

03 Ekim 2018 (Çarşamba)

 

10:00

TÜRKÇE (YAZILI)

03 Ekim 2018 (Çarşamba)

 

13:00

İNGİLİZCE (SÖZLÜ)

04 Ekim 2018 (Perşembe)

 

Saat 9:00’dan itibaren

 

Sınav Hakkında Genel Bilgi;

İngilizce sınavı yazılı ve sözlü olarak uygulanacaktır. Bu sınavın temel amacı, öğrencilerimizin 9. sınıf İngilizce dersinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olup olmadıklarını ölçmektir. Bu dil becerileri okuma, yazma, konuşma ve dinlediğini anlama şeklinde dört ana başlıkta toplanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, yazılı sınav, okuma ve yazma becerilerini, sözlü sınav ise dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini ölçecektir. Yazılı sınavda öğrencinin dili doğru olarak kullanabilme yeteneği ve kelime hazinesi, sorulara verilen cevaplar yazma bölümü içinde değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda öğrencinin konuşma becerisi, akıcılık, dilbilgisi kurallarına uygunluk, kelime hazinesi ve telaffuzu göz önünde tutularak değerlendirilecektir.

Türkçe sınavı ise yazılı olarak uygulanacaktır. Bu sınavın temel amacı öğrencilerimizin okuma- anlama, dil bilgisi ve yazılı anlatım alanlarındaki becerilerini ölçmektir.

 ÖNEMLİ NOTLAR:

             Milli Eğitim BakanlığıOrtaöğretimKurumlarıYönetmeliğinin60.Maddesinin3.Fıkrasınaistinaden,

 Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için, İngilizce Yazılı ve Sözlü  Sınavlar

 Ortalamasının en az “70” (iyi) , Türkçe Yazılı sınav notunun da “70” (İyi) olması gerekmektedir.

1-    Veli; öğrencisinin yeterlilik sınavına katılması için Yeterlilik sınavının yapılacağı günden 5 gün öncesine kadar, okulumuza dilekçe ilebaşvuracaktır.

2-     Sınav sonuçları 08 Ekim 2018, Pazartesi günü 08:30’dan sonra Okul Giriş Kapısına asılarak ilanedilecektir.

3-           Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı bir kez yapılacaktır ve tekrarıolmayacaktır.

4-           Sınavda başarılı olan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklandığı gün itibariyle 9.Sınıfa yerleştirilirler.

 

B)     İNGİLİZCE DERSİ YETERLİLİK SINAVINDA ÇIKACAK SORULARIN KONU BAŞLIKLARI B-1) YAZILI SINAVDA ÇIKACAK SORULARIN KONUBAŞLIKLARI

GRAMMAR

1.        Nouns

2.       Adjectives

3.       Verbs and VerbTenses

4.       Adverbs

5.       Determiners

6.       Direct and IndirectSpeech

7.       RelativeClauses

8.       Punctuation

 

1.Nouns

·          NounsMenu

·          Noungender

·          Plural form ofnouns

·          Countable and uncountablenous

·          Compoundnouns

·          Capitalizationrules

·          List of nationalities inEnglish

·          How to form thepossessive

 

2.Adjectives

·          AdjectivesMenu

·          Form and placement ofadjectives

·          Functions ofadjectives

·          The order of adjectives in asentence

 

Comparisons

·          Comparative and superlativeadjectives

·          Irregular comparatives andsuperlatives

·          Superlatives

·          Comparisons usingTHAN

·          Comparisons usingAS

·          Negative comparisons using NOTAS

·          Comparisons ofquantities

·          Comparisons of differentquantities

·          Comparisons of equivalentquantities

3.Verbs and VerbTenses

·          Verb tenses inEnglish

·          VerbsMenu

·          The verb TOGET

·          Expressions and uses of TOGET

Conditional

·          If and the unrealpast

·          Zeroconditional

·          Type 1 conditional withIF

·          Forming the type 2conditional

·          Type 2 conditionalsentences

·          Type 3 ConditionalSentences

·          Perfectconditional

·          Mixed conditionalsentences

·          Using UNLESS in conditionalsentences

·          Uses of the unreal pasttense

Future

·          Future verbforms

·          Simple futuretense

·          Present continuous for thefuture

·          Using the simple present tense to express thefuture

·          Future with GOINGTO

·          The futurecontinuous

·          Future perfecttense

·          Future perfect continuoustense

·          Other ways of talking about thefuture

Gerund and Present Participle

·          Present participles andgerunds

·          Presentparticiple

·          Gerund

·          Verbs followed by thegerund

·          Gerund orInfinitive

·          Gerund or Infinitive,continued

Infinitive

·          Infinitive or baseform

·          The ZeroInfinitive

·          Forming the negativeinfinitive

·          The infinitive after questionwords

·          How and when to use theinfinitive

·          Other infinitiveforms

·          Verbs usually followed by theinfinitive

·          Verbs usually followed by the infinitive, part2

Verbs usually followed by the infinitive, part3

Passive Voice

·          Passivevoice

·          How to use the passivevoice

·          Passive voice with GET / HAVE SOMETHINGDONE

·          Passive tenses and activeequivalents

Past

·          Simple pasttense

·          Past continuoustense

·          Past perfecttense

·          Past perfect continuoustense

Present

·          Simple presenttense

·          Present continuous or present progressivetense

·          Present perfecttense

·          Present perfect tense with EVER, NEVER, ALREADY, &YET

·          Present perfect or simple pasttense

·          Present perfect tense with FOR andSINCE

·          Present perfect continuoustense

4.Adverbs

·          AdverbsMenu

·          The functions ofadverbs

·          How adverbs areformed

·          Adverbs ofplace

·          Adverbs ofmanner

·          Comaparative and superlativeadverbs

·          Adverbs ofdegree

·          Adverbs ofcertainty

·          Viewpoint and commentingadverbs

·          Interrogativeadverbs

·          Relativeadverbs

·          Adverbs oftime

5.Determiners

·          Functions and classes ofdeterminers

Articles

·          Definitearticles

·          Definite and indefinitearticles

·          Exceptions when using definitearticles

·          Indefinitearticle

Quantifiers

·          Quantifiers that answer HOW MUCH? and HOWMANY?

·          Quantifiers MANY, MUCH, FEW, &LITTLE

·          The quantifierENOUGH

·          Cardinal and ordinal numbers,percentages

·          Quantifiers with countable and uncountablenouns

·          The quantifiers FEW andLITTLE

·          The relative adverbs SOME andANY

·          Compound nouns made with SOME, ANY andNO

Distributives

·          Distributives

·          The distributives ALL, BOTH, &HALF

·          The distributives EACH,EVERY, EITHER, &NEITHER

·          Demonstratives THIS,THAT, THESE, &THOSE

·          The question words WHICH,WHAT, &WHOSE

·          Defining words WHICH andWHOSE

·          The pre-determiners SUCH, WHAT, RATHER, &QUITE

·          Possessive pronouns andadjectives

·          Difference words OTHER &ANOTHER

6.Direct and IndirectSpeech

·          Indirect and DirectSpeech

·          Tense changes when reportingspeech

·          Changing time and placereferences

·          Question forms when reportingspeech

·          Reportingverbs

·          Reporting orders, requests, andsuggestions

·          Reporting intentions, hopes, andpromises

7.RelativeClauses

·          Relativeclauses

·          Forming relativeclauses

·          Placing the preposition in a relativeclause

·          Non-defining relativeclauses

8.Punctuation

·          Punctuation

·          FullStop

·          Comma

·          QuestionMark

·          ExclamationMark

·          Apostrophe

·          QuotationMarks

·          Semi-colon

·          Colon

·          Hyphen orDash

·          Brackets andParentheses

·          CapitalizationRules

B-2) SÖZLÜ SINAVDA ÇIKACAK SORULARIN KONU BAŞLIKLARI

 

 

1. GRAMMAR

 

2. READING COMPREHENSION

 

ÖĞRENCİLERİN EN AZ B1 DÜZEYİNDEKİ İNGİLİZCE METİN,MAKALE VE YAZILI HER TÜRLÜ DÖKÜMANI DOĞRU BİR ŞEKİLDE OKUYABİLECEK VE ANLAYABİLECEK DÜZEY VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

3. LISTENING COMPREHENSION

 

ÖĞRENCİLER EN AZ B1 DÜZEYİNDEKİ İNGİLİZCE YAPILAN KONUŞMALARI ANLAYABİLECEK DÜZEYE VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMAK DURUMUNDADIR.

 

4. WRITING ABILITY

 

ÖĞRENCİLER EN AZ B1 DÜZEYİNDE KENDİLERİNE VERİLEN HERHANGİ BİR KONUDA DOĞRU VE ANLAMLI CÜMLELER KULLANARAK BİR METİN OLUŞTURABİLECEK YETERLİLİĞE SAHİP OLMAK DURUMUNDADIRLAR.

 

5. SPEAKING ABILITY

 

ÖĞRENCİLER EN AZ B1 DÜZEYİNDE KENDİLERİNE VERİLEN GÜNCEL HAYATA DAİR HERHANGİ BİR KONUDA KONUŞABİLME YETİSİNE SAHİP OLMA VE DÜŞÜNDÜKLERİNİ İNGİLİZCE OLARAK KARŞISINDAKİNE AKTARABİLME YETİSİNE SAHİP OLMAK DURUMUNDADIRLAR.

C) TÜRKÇE DERSİ YETERLİLİK SINAVINDA ÇIKACAK SORULARIN KONU BAŞLIKLARI

 

1- DİLLERİN OLUŞMASI,GELİŞMESİ VE YAYILMASI

2- DİL VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

3- DİL VE MİLLİ BİRLİK

4- ATATÜRK VE TÜRKÇE

5- TÜRKÇENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

6- TÜRKÇENİN YAYILMASI

 

7- TÜRKÇENİN ZENGİNLİĞİ

8- TÜRKLERİN KULLANDIKLARI ALFABELER

9- GÜZEL VE DOĞRU TÜRKÇE

10- DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ

11- TÜRK EDEBİYATINDA DÖNEMLER

12- EDEBİYATIMIZIN BELLİ BAŞLI ESERLERİ

13- EDEBİYAT VE TOPLUM

14- ATATÜRK’ÜN ESERLERİ

15- GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 10.09.2018 - Güncelleme: 10.09.2018 21:56 - Görüntülenme: 71
  Beğen | 0  kişi beğendi